VJakobsen 2021-01-31 15:44:44

Om turngruppen

Turngruppen trener i Messehall A i messeområdet i Tønsberg. Hallen er bygget om til en flott flerbrukshall, samt en basishall for turn.

Vi har som formål å drive turn og gymnastikk for alle og ønsker å gi alle barn og unge like muligheter til fysisk aktivitet innenfor vårt område. Våre medlemmer og utøvere spenner fra de minste på 2-3 år til de eldste på over 80 år. 

Det er en overordnet målsetting å tilby aktiviteter med god kvalitet både innenfor breddeturn og konkurranseturn.

Foreningen er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges gymnastikk- og turnforbund og legger disse organisasjonenes bestemmelser for idrett generelt, og turn spesielt, til grunn for våre planer og aktiviteter.